اجرائی کشوری

تمرينات هوازي تيم در فضاي باز

هرروز ،براي آمادگي بيشتر تمرينات هوازي را در يكي از پارك هاي تبريز… براي آمادگي بيشتر تمرينات هوازي را در يكي از پارك هاي تبريز، زير نظر مربي بدنساز، و با حضور امير قلعه نوعي و كادر فني وي انجام دادند و جعفري ،مدير عامل باشگاه نيز از اين تمرينات بازديد بعمل آورد.