اجرائی کشوری

تمدید نیم فصل دسته یک جام آزادگان

فدراسیون فوتبال نیم فصل مسابقات لیگ دسته یک جام آزادگان را تمدید کرد… فدراسیون فوتبال نیم فصل مسابقات لیگ دسته یک جام آزادگان را تمدید کرد.
بر این اساس تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 12/11/89 نیم فصل مسابقات تمدید شد.