اجرائی کشوری

تقویم مسابقات فصل 96-95 اعلام شد

سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران گفت : ضمن قدردانی از باشگاه هایی که پیشنهادات و نظرات خود را برای تدوین تقویم مسابقات  فصل 96-95 اعلام کردند سازمان لیگ در بهمن ماه سال گذشته 2 تقویم را تدوین و به صورت پیشنهادی برای باشگاه ها ارسال کرد. در تقویم های پیشنهادی با توجه به لغو  اردوی تیم ملی در تیر ماه و با در نظر گرفتن آخرین تغییرات اردوهای تیم ملی که توسط سازمان تیم های ملی اعلام شد در این تقویم لحاظ گردید.  

وی در ادامه افزود: شروع مسابقات جام حذفی در نیمه دوم شهریور 95 است و امسال برای کمک و همکاری با تیم های  لیگ برتری  و همچنین برای جلوگیری از تعطیلی مسابقات در اردو های تیم ملی، تیم های لیگ برتری به جای مرحله 1/16 از مرحله 1/32 که در 8 مهر 95 آغاز خواهد شد  وارد رقابت های جام حذفی کشور می شوند.
سازمان لیگ فوتبال ایران، مانند سال های گذشته تقویم 30 هفته ای مسابقات لیگ برتر و رقابت های جام حذفی رابه شرح زیر اعلام می کند: