مربیان

تقدیر مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان از کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان

جمشید نظمی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان طی پیامی کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد آموزشی هیأت های ورزشی استان توسط کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال را تبریک گفت.

متن تقدیر نامه: