اجرائی کشوری

تغییر یک دیدار از مسابقات لیگ برتر فوتبال

سازمان لیگ برتر فوتبال، از تغییر یک بازی در هفته بیست و یکم خبر داد…
یکشنبه17/11/89-ساعت 15:00-هفته بیست و یکم
شهرداری تبریز-مس کرمان-یادگار امام-تبریز
محمد حسین اسدی-صادق نوری-بهرام حسینی نقوی-علیرضا شیخی-ناظر:فریدون اصفهانیان
پیش از این قرار بود تا این دیدار روز شنبه 16/11/89 برگزار شود.