اجرائی کشوری

تغییر یک دیدار از مسابقات لیگ برتر فوتبال

سازمان لیگ برتر فوتبال، از تغییر یک بازی در هفته بیست و یکم خبر داد. سازمان لیگ برتر فوتبال، از تغییر یک بازی در هفته بیست و یکم خبر داد.
یکشنبه۸۹/۱۱/۱۷-ساعت ۱۵:۰۰-هفته بیست و یکم
شهرداری تبریز-مس کرمان-یادگار امام-تبریز
محمد حسین اسدی-صادق نوری-بهرام حسینی نقوی-علیرضا شیخی-ناظر:فریدون اصفهانیان
پیش از این قرار بود تا این دیدار روز شنبه ۸۹/۱۱/۱۶ برگزار شود.