جوانان

تغییر زمان فستیوال منتخب شهرستانها

داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برنامه فستیوال منتخب مدارس فوتبال شهرستانها رده سنی زیر 12 سال 82/10/11 به تعداد 10 نفر در همان روز جمعه مورخه 94/5/23 ساعت 15 الی 17 در استادیوم تختی برگزار خواهد شد.