اجرائی کشوری

تغییر زمان دیدار شهرداری تبریز و فولاد مبارکه سپاهان

سازمان لیگ برتر از تغییر دو دیدار در رقابتهای هفته بیست پنجم باشگاههای لیگ برتر خبر داد… دیدار دوتیم شهرداری تبریز و فولاد مبارکه سپاهان از هفته بیست و پنجم به جای روز یکشنبه 15/12/89 در ساعت 15:00 روز دوشنبه 16/12/89 برگزار می شود .
همچنین مسابقه تیم های فولاد مبارکه سپاهان و نفت تهران به جای روز 19/12/89 در همان ساعت و محل مورخ بیستم اسفندماه برگزار می شود.