اجرائی کشوری

تغییر زمان دو دیدار از مسابقات لیگ برتر امید

سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان دو دیدار از سری مسابقات لیگ برتر امید خبر داد. دیدار بین تیم های نفت اهواز – سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان – شهرداری تبریز که قرار بود روز پنجشنبه 15/10/90 برگزار شود به روز جمعه 16/10/90 ساعت 14 در ورزشگاه اعلام شده تغییر یافت.