اجرائی کشوری

تغییر زمان برخی از مسابقات لیگ جوانان و نوجوانان

سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ جوانان و نوجوانان خبر داد. سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ جوانان و نوجوانان خبر داد.

جوانان:
نفت اهواز-مس کرمان-جمعه 9/10/90-ساعت 14:00-ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
استقلال اهواز-تراکتورسازی تبریز- جمعه 9/10/90-ساعت 14:00-ورزشگاه تختی 2 اهواز
نوجوانان:
مس کرمان-سپاهان اصفهان- جمعه 9/10/90-ساعت 14:00-ورزشگاه سلیمی کیا کرمان