اجرائی کشوری

تغییر زمان برخی از مسابقات لیگ جوانان و نوجوانان

سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ جوانان و نوجوانان خبر داد. سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ جوانان و نوجوانان خبر داد.

جوانان:
نفت اهواز-مس کرمان-جمعه ۹/۱۰/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
استقلال اهواز-تراکتورسازی تبریز- جمعه ۹/۱۰/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-ورزشگاه تختی ۲ اهواز
نوجوانان:
مس کرمان-سپاهان اصفهان- جمعه ۹/۱۰/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-ورزشگاه سلیمی کیا کرمان