اجرائی کشوری

تغییر روز بازی ماشین سازی و خونه به خونه

باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز با ارسال نامه به هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی درخواست تغییر زمانی را نموده است، این در حالیست که مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا گروهE  به میزبانی تبریز خواهد بود و بعلت درگیر بودن زمینهای مسابقات برای تمرین تیم های حاضر در مسابقات امکان برگزاری این مسابقه که از هفته ششم مورخ 94/6/25 در نظر گرفته شده بود به روز پنجشنبه 94/6/26 درخواست شده است که در صورت موافقت سازمان لیگ فوتبال ایران این بازی با یک روز تاخیر برگزار خواهد شد.