فوتسال

تغییر در مکان بازی

پیروز رام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد… پیروز رام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به علت تعمیرات سالن علوم پزشکی تبریز دیدار تیمهای فوتسال دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان که قرار بود در مورخه 7/7/90 در سالن علوم پزشکی برگزار گردد در همان روز در سالن شهید پور شریفی برگزار خواهد شد.