اجرائی کشوری

تغییر در زمان آغاز مسابقات لیگ یک فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: فرجه زمانی اعلام شده را حتما مدیران محترم عامل مورد توجه قرار دهند تا مشکلی در اجرای مسابقات لیگ دسته یک کشور حاصل نشود .

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اضافه کرد: با توجه به شروع مسابقات لیگ دسته اول از تاریخ 98/5/26 کلیه باشگاه های لیگ دسته اول باید شناسه فردی و قرارداد حداقل 14 نفر از بازیکنان فعلی یا جدید خود را تا 10 روز قبل از برگزاری مسابقات حداکثر 98/5/16 پس از ثبت در هیأت فوتبال استان جهت تائید و ثبت نهایی به واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ ارسال نمایند.

همچنین الزامیست باشگاه ها در فرجه های زمانی قید شده نسبت به تسویه حساب های مدنظر در کمیته های انضباطی و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اقدام نمایند باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال کشور می بایست نسبت به واریز حق عضویت فدراسیون در سامانه مورد نظر در امور مالی فدراسیون فوتبال در فرجه زمانی معین تا 10 روز قبل از شروع مسابقات آن رده اقدام نمایند.

بدیهی است عدم رعایت به محدودیتهای زمانی فوق از سوی مسؤولان باشگاه ها، مانع ثبت سایر قراردادهای آن باشگاه گردیده و براساس مصوبه موجود، باشگاه مذکور از جدول مسابقات آن رده حذف و طبق آیین نامه مسابقات تیم دیگری جایگزین خواهد شد و هرگونه مسؤولیت در این زمینه متوجه مسؤولین آن باشگاه می باشد.