اجرائی کشوری

تغییر تاریخ برگزاری دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از تغییر تاریخ دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهوازاز لیگ برتر در هفته های بیست و دوم و بیست و سوم خبر داد.

با موافقت سازمان لیگ ، دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز به جای روز جمعه ۱۴ اسفند ۹۴ در روز شنبه ۱۵ اسفند ۹۴ در  ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد .