اجرائی کشوری

تغییر برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته دهم تا سیزدهم

سازمان لیگ برتر از تغییر برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته دهم تا سیزدهم خبر داد. سازمان لیگ برتر از تغییر برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته دهم تا سیزدهم خبر داد.

هفته دهم
پنجشنبه 21/7/90
نفت تهران – مس سرچشمه – ورزشگاه دستگردی تهران – ساعت 50/16
صبای قم – ذوب آهن – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 17
جمعه 22/7/90
داماش گیلان – فولاد خوزستان – ورزشگاه عضدی رشت –ساعت 16
فولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت 16
مقاومت سپاسی – سایپا – ورزشگاه حافظیه شیراز – ساعت 16
استقلال – راه آهن – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 15/18
شنبه 23/7/90
شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 16
مس کرمان – پیروزی – ورزشگاه باهنر کرمان – ساعت 50/16
نفت آبادان – شاهین – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 45/17

هفته یازدهم
پنجشنبه 28/7/90
راه آهن – فولاد مبارکه – ورزشگاه اکباتان تهران – ساعت 30/15
فولاد اهواز – مس کرمان – ورزشگاه تختی اهواز – ساعت 17
جمعه 29/7/90
ملوان – داماش – ورزشگاه تختی انزلی – ساعت 30/15
تراکتور سازی – سایپا – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 16
شاهین – مقاومت سپاسی – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر – ساعت 17
پیروزی – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 15/18
شنبه 30/7/90
مس سرچشمه – نفت آبادان – ورزشگاه باهنر کرمان – ساعت 30/16
صبای قم – شهرداری تبریز – یادگار امام (ره) قم – ساعت 16
ذوب آهن – استقلال – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت 18
هفته دوازدهم
شنبه 7/8/90
نفت تهران – شاهین بوشهر – ورزشگاه دستگردی تهران – ساعت 40/16
مقاومت سپاسی – تراکتورسازی – ورزشگاه حافظیه شیراز – ساعت 16
داماش گیلان – پیروزی – ورزشگاه سردار جنگل رشت – ساعت 30/15
یکشنبه 8/8/90
سایپا – فولاد اهواز – ورزشگاه انقلاب کرج – ساعت 40/16
مس کرمان – راه آهن – ورزشگاه باهنر کرمان – ساعت 15/16
شهرداری تبریز – ذوب آهن – ورزشگاه یادگار امام (ره ) تبریز – ساعت 40/15
فولاد مبارکه – ملوان بندرانزلی – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت 40/17
نفت آبادان – صبای قم – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 45/16
استقلال – مس سرچشمه – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 45/17

هفته سیزدهم
جمعه 27/8/90
پیروزی – فولاد مبارکه – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 20/16
شاهین – مس کرمان – ورزشگاه بهشتی بوشهر – ساعت 40/16
ملوان بندرانزلی – مقاومت سپاسی – ورزشگاه تختی انزلی – ساعت 15/15
فولاد خوزستان – تراکتورسازی – ورزشگاه تختی اهواز – ساعت 45/16
شنبه 28/8/90
مس سرچشمه – داماش گیلان – ورزشگاه باهنر کرمان – ساعت 10/16
ذوب آهن – نفت آبادان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان – ساعت 30/16
صبای قم – استقلال – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم – ساعت 25/16
راه آهن – سایپا – ورزشگاه اکباتان تهران – ساعت 15/15
شهرداری تبریز – نفت تهران – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 40/16