اجرائی کشوری

تغییر برخی از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور

سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ دسته اول خبر داد… سازمان لیگ آزادگان از تغییر زمان برخی از رقابتهای لیگ دسته اول خبر داد.

دیدار تیم های پاس همدان و نساجی مازندران روز پنجشنبه 7/7/90 راس ساعت 16:00 در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود.
همچنین دیدار تیمهای صنعتی کاوه تهران و استقلال صنعتی خوزستان روز پنجشنبه 7/7/90 راس ساعت 15:15 در ورزشگاه شهر قدس تهران برگزار می شود.
گفتنی است، دیدار دو تیم برق شیراز و پاس همدان مورخ 21/7/90 راس ساعت 15:00 در ورزشگاه حافظیه شیراز و دیدار گسترش فولاد تبریز و ایرانجوان بوشهر راس ساعت 15:00 در ورزشگاه یادگار امام (ره) در تاریخ 23/7/90 برگزار می شود.