اجرائی کشوری

تغییرات برنامه مسابقات لیگ مناطق 15 سال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، تغییرات برنامه مسابقات لیگ مناطق 15 سال به شرح ذیل می باشد:

استیل البرز آق قلا- سپاهان گیلان- یکشنبه 1399/12/03 – ساعت 14:00-استادیوم شهداء شهر آق قلا

سپاهان گیلان- استیل البرز آق قلا- جمعه 1399/12/08- ساعت 13:30- استادیوم سردار جنگل شهر رشت

ذوب آهن اردبیل- آرکا فوتبال تبریز- شنبه 1399/12/02- ساعت 14:00 استادیوم تختی شهر اردبیل

زاگرس مهاباد – خزر لنگرود- شنبه 1399/12/02- ساعت 14:00 – استادیوم تختی شهر مهاباد

خزر لنگرود – زاگرس مهاباد- جمعه 1399/12/08 ساعت 13:30 استادیوم شهداء شهر لنگرود