اجرائی کشوری

تعداد مربیان واجد شرایط در لیگ برتر افزایش یافت

جباری: کلاس مربیگری A آسیا برای مربیان استانی برگزار خواهد شد… جباری دبیر کمیته آموزش درباره برگزاری کلاس A و افزایش تعداد مربیان واجد شرایط مربیان لیگ برتری صحبت کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی در این باره گفت: کلاس A کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه 9 صبح در کمپ تیم های ملی با حضور 24 مربی از سراسر کشور آغاز خواهد شد. مدرس کلاس مرتضی محصص به عنوان مدرس اصلی و نادر عربی به عنوان دستیار خواهد بود.
وی در پایان گفت: تعداد مربیان واجد شرایط کار در لیگ برتر از 186 به 233 نفر افزایش پیدا کرده که لیست نهایی این مربیان در بخش کمیته آموزش سایت رسمی فدراسیون موجود است.