اجرائی کشوری

تعداد مربیان واجد شرایط در لیگ برتر افزایش یافت

جباری: کلاس مربیگری A آسیا برای مربیان استانی برگزار خواهد شد… جباری دبیر کمیته آموزش درباره برگزاری کلاس A و افزایش تعداد مربیان واجد شرایط مربیان لیگ برتری صحبت کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی در این باره گفت: کلاس A کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه ۹ صبح در کمپ تیم های ملی با حضور ۲۴ مربی از سراسر کشور آغاز خواهد شد. مدرس کلاس مرتضی محصص به عنوان مدرس اصلی و نادر عربی به عنوان دستیار خواهد بود.
وی در پایان گفت: تعداد مربیان واجد شرایط کار در لیگ برتر از ۱۸۶ به ۲۳۳ نفر افزایش پیدا کرده که لیست نهایی این مربیان در بخش کمیته آموزش سایت رسمی فدراسیون موجود است.