داوران روابط عمومی گزارش تصویری

تصاویری از عیادت رئیس و اعضای هیات فوتبال از محمد پیروزرام

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، حاج جواد ششگلانی، رئیس، حاج رحیم علمی، نائب رئیس، دکتر آرش جابری، دبیر و چندی از دیگر اعضای کمیته های هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی از آقای محمد پیروز رام داور بین المللی بازنشسته فوتبال کشور عیادت کردند.