بانوان جوانان روابط عمومی

تشکیل تیم فوتبال دختران زیر ۱۶ سال استان

تیم فوتبال دختران زیر 16 سال استان آذربایجان شرقی تشکیل شده و در حال تمرین در شهر تبریز است.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، تمرینات تیم فوتبال دختران زیر ۱۶ سال استان آذربایجان شرقی جهت انتخاب نفرات مستعد و تشکیل تیم فوتبال، از تاریخ ۲۷ فروردین ماه با حضور ۵۰ نفر از علاقه مندان در چمن ابوذر تبریز آغاز شد. الناز اصغری و ثنا کرد اوغلی به عنوان مربیان منتخب استان، زیر نظر سارا محمدنژاد، سر استعدادیاب و مسئول استعدادیابی استان پس از مرحله استعدادیابی در سزح های مختلف ۲۳ نفر را در لیست پایانی خود فرار دادند.

این ۲۳ نفر در غالب دو تیم به استعدادیابی انتخابی تیم ملی دختران معرف شدند. استعدادیابی جهت انتخاب این نفرات تا تاریخ هفتم تیر ماه ادامه داشت. این استعدادیابی با حضور استان های اردبیل، آذربایج شرقی و آذربایجان غربی و با نظارت خانم مهینی، به عنوان مدیر پروژه استعدایابی فدراسیون برگزار شد.

لازم به ذکر است که از بین این بازیکنان ۴ نفر به نام های ثنا جانی، سوینج سلیمانی، نازنین دواتگر و محدثه زلفی به اردو تیم ملی دختران زیر ۱۶ سال دعوت شدند و این در حالی است که تمرینات تیم استان نیز همچنان به صورت منظم در حال برگزاری است.