اخبار ویژه تصویری اسلایدی داوران

برگزاری تست آمادگی جسمانی و بدنی از داوران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،جهت معرفی داوران فوتسال کشوری و گزینش داوران فوتسال استانی روز یکشنبه مورخه 98/2/1 در محل ماشین سازی با تمهیدات لازم پزشکی و ورزشی تست آمادگی جسمانی و بدنی و نیز آزمون زبان انگلیسی از داوران حائز شرایط استان بعمل آمد.

در این آزمون که 70 نفر از داوران حائز شرایط شرکت نموده بودند بغیر از 7 نفر بدلیل عدم آمادگی جسمانی وگواهی پزشکی بقیه نفرات موفق شدند تا رتبه لازم را برای معرفی کسب نمایند.

لازم به ذکر است محمد حیرتی بعنوان مدیر این آزمون و نیز آقایان مجید سیفی به همراه امیر قورخانچی و نیز مهدی مرشدی بعنوان مسؤولین برگزاری تست آمادگی جسمانی حضور داشتند.