داوران گزارش تصویری

تست آمادگی جسمانی داوران فوتسال شمالغرب کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بمنظور سنجش آمادگی جسمانی داوران دسته یک فوتسال شمالغرب کشور برابر ابلاغیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز میزبان داوران فوتسال شمالغرب کشور بود.

در این آزمون از استان آذربایجان غربی سه نفر داور، استان اردبیل 3 نفر داور، استان کردستان 4 نفر ، استان زنجان 4 نفر و از استان آذربایجان شرقی 8 نفر داور حضور داشتند که در روز سه شنبه 99/7/1 توسط ممتحنین آقایان: دکتر مجید سیفی آذر از استان آذربایجان شرقی و ابراهیم مسیبی از استان زنجان و با مدیریت آقای رحیم رحیمی مقدم رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی تست آمادگی جسمانی انجام پذیرفت .

تست آمادگی جسمانی در سالن ماشین سازی تبریز و با حفظ شیوه نامه ستاد مبازره با کرونا اخذ گردید.