اجرائی کشوری

تساوی تیم های ماشین سازی تبریز و مس سرچشمه

در این دیدار كه عصر شنبه و در ورزشگاه باغشمال تبریز انجام شد دو تیم در پایان به نتیجه مساوی یك بر یك رضایت دادند.

‘پیمان نامور’ در دقیقه 18 برای تیم میهمان گلزنی كرد اما در دقیقه 73، ‘مصطفی چترآبگون’ از روی نقطه پنالتی گل ماشین سازی را به ثمر رساند و بازی را به تساوی كشاند.

قضاوت این بازی بر عهده ‘محمد فغانی’ بود و ‘حسن انتظاری’ و ‘اكبر نوری’ كمك های اول و دوم وی در این دیدار بودند.

‘محمدصادق كرمی’، ‘علی واقف’ و ‘علی مرزبان’ از مس سرچشمه و ‘علی رضایی’ و ‘امید صمدی’ از ماشین سازی كارت زردی های این بازی بودند.

ماشین سازی با تك امتیاز این بازی، با 12 امتیاز همچنان در قعر جدول رده بندی گروه الف باقیماند.