اجرائی کشوری

تساوي ماشين سازي تبريز مقابل نفت مسجد سليمان

ديدار تيم هاي ماشين سازي تبريز و نفت مسجد سليمان از هفته بيستم رقابت هاي ليگ يك فوتبال به تساوي انجاميد… در اين ديدار كه در زمين بنيان ديزل تبريز برگزار شد ، دو تيم در پايان ۹۰ دقيقه تلاش به تساوي ۲ بر ۲ رضايت دادند.
سجاد عرفاني در دقيقه ۴۵ و اسلاويشا جوكانوويچ در دقيقه ۸۱ براي ماشين سازي تبريز و علي بن محسن در دقيقه ۲۸ و فرزاد محمدي در دقيقه ۶۹ براي نفت مسجد سليمان گلزني كردند.
محمدضا اكبريان به كمك حمزه علي سليمي و حميد رضا كنعاني كار قضاوت اين ديدار را برعهده داشت و به رامين قرباني از ماشين سازي و علي بن محسن و كمال مرداني از نفت مسجد سليمان كارت زرد نشان داد.
وي همچنين در دقيقه ۹۰ به اضافه دو ، حكيم نصاري از نفت مسجد سليمان را با كارت قرمز مستقيم از زمين بازي اخراج كرد.
تيم فوتبال ماشين سازي تبريز با كسب يك امتياز اين بازي ۲۴ امتيازي شد.