اجرائی کشوری

تراکتورسازان صبح روز سه شنبه وارد تبریز شدند

یم تراکتورسازی بعد از چند روز اردو در ترکیه و برگزاری یک دیدار تدارکاتی … تیم تراکتورسازی بعد از چند روز اردو در ترکیه و برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی یمن صبح امروز ساعت 3:30 بامداد وارد فرودگاه تبریز شدند.