اجرائی کشوری

تراكتورسازي با تجربه شرايط جديد، به خواسته هواداران پاسخ خواهد داد

استاندار آذربايجان شرقي گفت: تيم فوتبال تراكتورسازي شرايط جديدي را تجربه مي كند و با بهره گيري از آن، به خواسته هاي هواداران و مردم پاسخ خواهد داد… احمد عليرضا بيگي روز جمعه در جلسه گردهمايي و هم انديشي هواداران باشگاه تراكتورسازي تبريز، اظهار داشت: هواداران مي خواهند كه نام تراكتورسازي، تبريز و آذربايجان در آسيا طنين انداز شود و اين مهم فقط با حمايت هاي بي دريغ خود هواداران ميسر خواهد شد.
وي اضافه كرد: تراكتورسازي مي تواند به نماد برجسته استان تبديل شود و الگوي همت، اخلاق و تلاش در بين مردم باشد.
عليرضا بيگي گفت: دل تك تك مردم تبريز و آذربايجان به خاطر تراكتورسازي مي تپد و هركسي مي تواند اعتبار خود را در تراكتورسازي جستجو كند.
وي افزود: بايد با تلاش دسته جمعي و حمايت همه جانبه، زمينه را براي رسيدن تراكتورسازي به جايگاه رفيع خود در آسيا، فراهم نماييم.
وي همچنين از تمامي كساني كه براي رسيدن تراكتورسازي به جايگاه فعلي تلاش كرده اند به خصوص فراز كمالوند تشكر و قدرداني كرد.
در اين جلسه هرچند محمدحسين جعفري نامي از سرمربي جديد تيم بر زبان نياورد اما با استناد به گفته هاي وي، حضور امير قلعه نويي به عنوان سرمربي در تيم در فصل آتي رقابت هاي ليگ برتر قطعي به نظر مي رسد.
هواداران در اين جلسه ضمن تشويق امير قلعه نويي و فراز كمالوند، ادامه حمايت هاي خود از تيم فوتبال تراكتورسازي را اعلام كردند.