امور شهرستان ها

تجهیز هیأت فوتبال شهرستان هوراند

دری مسؤول کمیته امور شهرستانها هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اعلام کرد؛ با توجه به اینکه شهرستان هوراند شرایط شهرستانی را به تازگی دارا شده و صاحب دفتر در حوزه ورزش شدند امور شهرستانها نسبت به تجهیز وسایل نرم افزاری از قبیل کامپیوتر- چاپگر – اسکنر – کپی و فاکس اقدام نمود.

دری اضافه کرد؛ اقلام دفتری مورد اشاره تحویل سرپرست هیأت فوتبال شهرستان هوراند گردید.

مسؤول کمیته امور شهرستانها افزود: در این زمینه صورت جلسه ای در حضور رئیس اداره ورزش و جوانان آقای زارعی – رئیس هیأت فوتبال شهرستان کلیبر آقای حسینی تنظیم گردید.