ریاست

تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا اعضای مجمع تایید شد.

مجمع عمومی فدراسبون فوتبال با حضور 73   نفر با محوریت تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال امروز صبح (شنبه ۸آذرماه) در هتل آکادمی برگزار شد و با تعداد 70 رای موافق به تصویب رسید.