اجرائی کشوری

تاريخچه بازيهاي ايران و كره جنوبي در جام ملتهاي آسيا

این بار نوبت ایران است ایران و کره جنوبی در رقیب سنتی در فوتبال آسیا هستند و دیدار امروز این دو تیم توجه ها را به خودش جلب کرده است.