اجرائی کشوری

به منظور حضور در فستیوال خاور میانه

فستیوال خاور میانه نروژ در حالی به میزبانی کشور اردن برگزار می شود که تیم ملی زیر ۱۴ سال بانوان کشورمان بامداد امروز تهران به مقصد امان ترک کردند… زهرا پارسیان،مرجان یوسفی راد،سیده زهرا احمدی زاده،آیسان رضایی،مریم آخوندزاده،زهرا فخاری،فاطمه سادات موسوی،فاطمه رحمتی،زهرا نژآدی،سیده یاسمن میر جعفری،فروغ حاجیان،مروارید نصر،زینب بازایاری،ریحانه خوشنام و سیده تینا رئوفی نفراتی هستند که به منظور حضور در فستیوال زیر ۱۴ سال خاور میانه نروژ تهران را بامداد امروز یکشنبه ۳۰/۸/۸۹ به مقصد”امان” اردن ترک کردند.
هما خدایاری به عنوان مدیر تیم، سمیه محسنی و سمیه دهقانیان به عنوان مربی،فاطمه کمندی و بهناز حسین نقوی به عنوان داور این تیم را در مسابقات فوق همراهی می کنند.