اجرائی کشوری

بهروان: موارد مشكوك به دوپينگ در ليگ دسته اول را به هاشميان اعلام كرديم

رئيس سازمان ليگ دسته اول فوتبال گفت: در جلسه‌اي با رئيس كميته پزشكى فدراسيون فوتبال، موارد مشكوك به دوپينگ و اطلاعات محرمانه را در اختيار وي قرار داديم… غلامرضا بهروان در مورد برگزاري رقابت‌هاي ليگ دسته اول گفت: در حال برگزاري برنامه‌هاي‌ ليگ طبق نظمي كه قولش را داده بوديم، هستيم. در حال حاضر نيز تا پايان فرودين‌ماه سال آينده برنامه‌هاي ليگ دسته اول مشخص و به زودي اعلام خواهد شد.
وي ادامه داد: تا پايان ارديبهشت تمام مسابقات ليگ دسته اول همراه با بازي‌هاي پلي‌آف به پايان مي‌رسد تا مشكلات سال گذشته و فاصله كم هفته پاياني ليگ دسته اول فصل جاري با آغاز ليگ برتر سال آينده ديگر به وجود نيايد. فصل جاري زودتر از رقابت‌هاي ليگ برتر به پايان مي‌رسد.
رئيس سازمان ليگ دسته اول فوتبال در مورد اينكه مربيان ليگ دسته اولي در هفته‌هاي پاياني خواستار نظارت بيشتر فدراسيون فوتبال و ساير نهادهاي مرتبط شده‌اند؛ تأكيد كرد: جلسه مفصلي را در مورد مسائل مربوط به دوپينگ با هاشميان، رئيس كميته پزشكى فدراسيون فوتبال در محل سازمان ليگ برتر برگزار كرديم و موارد مشكوك به دوپينگ و اطلاعات محرمانه را در اختيار وي قرار داديم. هفته گذشته در 4 مسابقه نيز از بازيكنان تيم‌هاي ليگ دسته اول آزمايش دوپينگ به عمل آمد.
رئيس سازمان ليگ دسته اول ادامه داد: روز گذشته جلسه‌اي را هم با حسين عسگري، سرپرست كميته داوران برگزار كرديم تا حساسيت‌هاي بازي‌هاي ليگ دسته اول را به وي يادآور شويم. در اين زمينه هم خواستار حضور داوران مجرب در بازي‌هاي هفته‌هاي پاياني به منظور حساسيت‌‌هايي كه وجود دارد، شديم.
وي مدعي شد: در چند هفته اخير براي برخي بازي‌ها ناظران ويژه‌اي را انتخاب و به صورت مخفيانه به شهرستان‌ها اعزام مي‌كنيم تا بازي‌ها را زير نظر بگيرند. حتي خود من در چند بازي به عنوان ناظر بازي‌ها را زير نظر گرفته‌ام.
بهروان در مورد اعلام اشتباه برنامه‌هاي ليگ دسته اول توسط سايت فدراسيون فوتبال گفت: در اين مورد سازمان ليگ دسته اول تقصير ندارد و روابط عمومي در مورد اعلام برنامه‌ها مقصر است.