انضباطی

بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمالوند و شیخ لاری تا اطلاع ثانوی از انجام مصاحبه با رسانه ها محروم شدند کمیته انضباطی فدراسیون از محرومیت سرمربیان دوتیم تراکتور سازی تبریز وماشین سازی تبریز خبرداد… فراز کمالوند، سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز که در تاریخ 29/10/88 اقدام به انجام مصاحبه بر علیه یکی از دست اندر کاران فوتبال در نشریات و رسانه های ورزشی کرده بود با استناد به ماده 11 آئین نامه وبا توجه به بند2 ماده 23 ،تا اطلاع ثانوی از هرگونه مصاحبه با رسانه های گروهی،خبرگزاریها و نشریات ورزشی محروم شد.
گفتنی است، عدم توجه به مفاد دستور موقت و تکرار و انجام مصاحبه به هر طریق محرومیت از حضور در نیکمت و سمت مربیگری با قید کسر مدت محرومیت از مبلغ قرارداد را درپی خواهد داشت. همچنین احد شیخ لاری ، سرمربی ماشین سازی تبریز هم با توجه به عدم رعایت موازین انضباطی در مصاحبه تا اطلاع ثانوی ازانجام هرگونه مصاحبه با رسانه ها محروم شد.