پزشکی روابط عمومی

برگزاری دوره دانش افزایی پزشکی ورزشی برای مربیان و بازیکنان استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته پزشکی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی یک دوره دانش افزایی پزشکی ورزشی برای مربیان و بازیکنان استان را روز جمعه برگزار خواهد کرد.

لازم به ذکر است که محورهای این همایش حول مبارزه با دوپینگ و اعتیاد، اورژانس های فوتبال و پیشگیری از آسیب خواهد بود.

آدرس: تبریز حد فاصل ترمینال قدیم و چهارراه نادر، خیابان خرمشهر، روبروی کتابخانه ملی، جنب هنرستان وحدت، سالن همایش شمس