اجرائی کشوری

برگزاری کلاس توجیهی برای نمایندگان لیگ آزادگان

سازمان لیگ آزادگان از برگزاری یک دوره کلاس توجیهی برای نمایندگان حاضر در رقابتهای لیگ آزادگان خبر داد. کلاس توجیهی نمایندگان فدراسیون فوتبال در مسابقات لیگ دسته اول و همچنین کلیه روسای کمیته های مسابقات هیات های فوتبال سراسر کشور روز یکشنبه ۱۳/۶/۹۰ راس ساعت ۱۰:۰۰در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.