اجرائی کشوری

برگزاری کارگاه تغذیه در فوتبال

کمیته پزشکی از برگزاری کارگاه یک روزه تغذیه در فوتبال در اواسط بهمن ماه خبر داد. کمیته پزشکی فدراسیون در نظر دارد در راستای ارتقا سطح آگاهی تیم های فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی (اعم از بانوان و آقایان) حاضر در لیگ های کشور،همایش یک روزه باعنوان تغذیه در فوتبال در روز سه شنبه 19 بهمن ماه از ساعت 8:00 صبح در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.
گفتنی است،پزشکان ومشاورتغذیه در تیم ها در این دوره باید شرکت کنند.