انضباطی

برگزاری همایش کمیته انضباطی هیات فوتبال استانها

همایش کمیته انضباطی هیات فوتبال استانها امروز صبح در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد… همایش سراسری کمیته انضباطی هیات فوتبال استانها امروز صبح در آکادمی ملی فوتبال با حضور مجتبی شریفی – رئیس کمیته انضباطی و روسای کمیته انضباطی هیات فوتبال استانها برگزار شد . در این جلسه ضمن رسیدگی به مشکلات استانها، اصلاحات به عمل آمده در آیین نامه انضباطی جدید مورد بحث قرار گرفت و با بررسی مفاد اصلاحات و اعمال برخی از تغییرات و افزودن برخی اضافات ، کمیته انضباطی مکلف شد که نتایج را در سایت فدراسیون درج و با تعیین مهلت 10 روز امکان اعطای آخرین پیشنهادها را برای همه اهالی فوتبال از جمله روسای کمیته های فدراسیون در این مهلت فراهم آورد.