اجرائی کشوری

برگزاری نشست کمیته رسانه های فدراسیون فوتبال

جلسه کمیته رسانه ها صبح امروز با حضور اعضای این کمیته در محل آکادمی ملی فوتبال و به ریاست علی کفاشیان برگزار شد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، این نشست با حضور علی کفاشیان و اعضای این کمیته برگزار شد که اعضا در خصوص عملکرد این کمیته در اسل گذشته و برنامه هایش در سال جاری بحث و تبادل نظر شد.
درابتدای نشست و مطابق با دستور جلسه تعیین شده درخصوص اقدامات انجام شده توسط این کمیته و سیاست گذاری های آن در سال گذشته بحث وتبادل نظر شد و در ادامه جلسه اعضای کمیته ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود در سال جاری ،خواستند تا دوره های آموزشی مدیریت فوتبال و آموزش قوانین و مقررات حضور رسانه ها دراستادیوم های ورزشی مطابق با آخرین قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال برگزار شود و همچنین اعضا پیشنهاد دادند تا کمیته ای برای بررسی موردی همه استادیوم های درگیر در مسابقات لیگ برتر ایران به لحاظ امکانات رسانه ای و ایجاد هماهنگی برای رفع معضلات و مشکلات موجود در استادیوم ها برای حضور هر چه بهتر رسانه ها در اماکن ورزشی فوتبال تشکیل شود که در نهایت مقرر شد این مشکلات که قبلا توسط کمیته فنی و توسعه بررسی و تهیه شده و فرمت این مشکلات توسط این کمیته تهیه شده درجلسه آتی کمیته رسانه توسط سهیل مهدی –عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال مطرح شود و اقدامات لازم جهت رفع معضلات صورت گیرد.
گفتنی است، در ادامه جلسه اعضا از کفاشیان خواستندتا با ایجاد سامانه ثبت نام خبرنگاران شاغل در زمینه فوتبال در سایت فدراسیون فوتبال به منظور ایجادبانک اطلاعاتی اصحاب رسانه و ارائه خدمات به رسانه ها از طریق این سامانه و خبرنگاران ثبت نام شده در آن اقدامات لازم را انجام دهند که مورد موافقت رئیس فدراسیون قرار گرفت و مقرر شد تا هماهنگی های لازم برای اجرایی شدن آن به مرحله اجرا در آید.