اجرائی کشوری

برگزاری نشست هیات رئیسه سازمان لیگ آزادگان

نشست هیات رئیسه سازمان لیگ آزادگان اواسط هفته آینده در فدراسیون فوتبال برگزار می شود… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، نشست هیات رئیسه سازمان لیگ آزادگان روز سه شنبه 14/4/90 راس ساعت 10:00 در محل فدراسیون با حضور بهروان،غفاری،زینلی،صادقی،ششکلانی،طباطبائیان و جابری برگزار می شود.
اعضا در این نشست به بررسی و تصویب آئین نامه نقل و انتقالات بازیکنان و آئین نامه اجرایی مسابقات لیگ آزادگان و عقد قرارداد با شرکت آل اسپرت می پردازند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.