اجرائی کشوری

برگزاری نشست مسئولین فرهنگی هیاتهای استانهای فوتبال

کمیته فرهنگی فدراسیون از برگزاری نشست مسئولین فرهنگی هیاتهای استانهای فوتبال سراسر کشور خبر داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، باتوجه به آغاز یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برترفوتبال،چهارمین نشست مسئولین فرهنگی هیاتهای استانهای فوتبال با حضور مسئولین فرهنگی سازمان تربیت بدنی ،فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر روز شنبه هشتم مرداد ماه راس ساعت 9:30 در سالن اجتماعات سازمان لیگ برتر برگزار می شود.
گفتنی است، نشست فوق به منظور انسجام بخشیدن به فعالیتهای مشترک فرهنگی و نیز ایجاد وحدت رویه در سطح جامعه فوتبال کشور ،بررسی عملکرد فرهنگی هیاتها در فصل90-89،تشریح ارزیابی عملکرد فرهنگی هیاتها در خصوص باشگاههای فرهنگی ورزشی فوتبال و فوتسال استان،ارائه برنامه ها و پیشنهادات فرهنگی درفصل 91-90 و تصویب تقویم اجرایی درفصل جدید برگزار می شود.