فوتسال

برگزاری مسابقات فوتسال باشگاه های تبریز و شهرستانها

محمد پیروز رام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد… محمد پیروز رام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کمیته فوتسال استان در نظر دارد مسابقات فوتسال باشگاه های تبریز و شهرستانها را در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.
پیروزرام اضافه کرد: کلیه باشگاه های استان و همچنین هیأت فوتبال شهرستانها فرصت دارند تا تاریخ 25/10/90 نسبت به معرفی نماینده باشگاه اقدامات لازم را بعمل آورند.
مدارک لازم و شرایط شرکت در مسابقات:
1-معرفی سرپرست تیم به همراه نمونه امضاء
2- هر تیم متشکل از حداکثر 16 نفر و حداقل 12 نفر بازیکن و 4 نفر ( سرپرست – مربی- تدارکات)
3- ارائه کارت بیمه
4- کپی شناسنامه – کارت ملی – پایان خدمت یا معافیت یا گواهی تحصیلی عکسدار یا کارت دانشجویی نیمه دوم 89
5- ارائه 4 قطعه عکس 4×3 و قرار داد سه برگی
6- کلیه مربیان معرفی شده باید دارای مدرک مربیگری رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که مورد تأیید کمیته مربیان استان بوده باشد.
7- واریز مبلغ برای تبریز 000/000/5 ریال و برای شهرستان 000/000/4 ریال بعنوان حق شرکت بحساب جام 01/1190729 هیأت فوتبال استان و ارائه اصل فیش به کمیته فوتسال الزامیست.
8- ارائه یک قطعه چک حامل به مبلغ 000/000/20 ریال به عنوان حق حسن انجام کار به کمیته فوتسال.