امور شهرستان ها جوانان روابط عمومی

برگزاری فستیوال مشترک بین مدارس فوتبال ملکان و عجب شیر

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، فستیوال مشترک بین مدرسه فوتبال آذر آبادگان ملکان و ستارگان عجب شیر در زمین چمن عجب شیر باشرکت 150 فوتبال آموز برگزار شد.