اجرائی کشوری

برگزاری سه سمینار توسط کمیته جوانان

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اعلام کرد دو سمینار استعدادیابی و یک کلاس توجیهی در ماههای خرداد و تیر ماه 90 برگزار خواهد شد… کمیته جوانان فدراسیون در نظر دارد دو سمینار استعدادیابی را با حضور 100 استعدادیاب در ماههای خرداد و تیر و کلاس توجیهی مدرسین را خردادماه برگزار کند. تاریخ این سه سمینار طی روزهای آینده از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد. محل برگزاری این سمینارهای سه روزه کمپ تیم های ملی است.