روابط عمومی مربیان

برگزاری دو کلاس مربیگری فوتبال در دانشگاه علمی و کاربردی ماشین سازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دانشگاه علمی و کاربردی ماشین سازی تبریز میزبان دو دوره مربیگری فوتبال است که این دوره ها از تاریخ بیست و هفتم مهر ماه آغاز و ششم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

کلاس مربیگری فوتبال درجه B ایران (آقایان) با حضور ۲۰ نفر و مدرسی دکتر قادر رحیم زاده و مدیریت میر محسن منتظرالظهور از تاریخ بیست و هفتم مهر ماه تا ششم آبان ماه برگزار خواهد شد.

کلاس مربیگری بدنسازی سطح یک فوتبال آقایان نیز با حضور ۲۰ نفر و مدرسی دکتر غلامرضا جهانی و مدیریت مصطفی شمس علی از تاریخ بیست و هفتم مهر ماه تا سوم آبان ماه برگزار خواهد شد.