اجرائی کشوری

برگزاری دوره های آموزشی

کمیته آموزش از برگزاری دوره های آموزشی به میزبانی استان کرمان خبر داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ یک دوره کلاس مربیگری درجهC آقایان به مدرسی عباس چمنیان از 27 خرداد الی 8 تیر در استان کرمان برگزار خواهد شد. همچنین یک دوره کلاس مربیگری در جه C بانوان به مدرسی حیدر شریفی از 27 خرداد الی 8 تیرماه در استان کرمان برگزار خواهد شد.