اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی فرهنگی

برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی هیات فوتبال استان

جلسه کمیسیون فرهنگی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی روز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه کمیسیون فرهنگی هیات فوتبال استان در دفتر جواد ششگلانی، رئیس این هیات برگزار شد.

در این جلسه در مورد فعالیت های اخیر کمیسیون فرهنگی هیات فوتبال بحث و تبادل نظر شد. همچنین برنامه های آتی این کمیسیون نیز در جلسه تشریح شده و در مورد چگونگی اجرای آنها میان اعضای کمیسیون صحبت و همفکری انجام گرفت.