جوانان روابط عمومی

برگزاری جلسه ناظرین مدارس فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه ناظرین مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی در مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ و راس ساعت ۱۵:۳۰ در محل سالن کنفرانس هیات فوتبال برگزار شد.

در این جلسه نحوه نظارت و ارزشیابی مدارس فوتبال و نحوه درجه بندی طبق فرم های ارزشیابی توسط رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال استان به حاضرین تشریح شد.

در پایان جلسه نیز ابلاغ آقایان ولی حاتمی، غلامحسین کریم پور، محرم زاهی، عظیم عبدالله پور، سید محسن منتظر ظهور، سیروس فرج زاده، رضا فیروزمند و رضا داداشیان اهدا شد.