بانوان

برگزاری جلسه با مربیان و سرپرستان تیمهای المپیاد فوتبال و فوتسال کشوری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، امور بانوان هیأت فوتبال استان روز دوشنبه مورخه 98/6/11 راس ساعت 14 جلسه ای با حضور مربیان و سرپرستان تیمهای المپیاد استعدادهای برتر کشوری را برگزار نمودند.

خانم علیزاده مقتدر دبیر امور بانوان هیأت فوتبال استان هدف از تشکیل این جلسه را بررسی نقاط ضعف و قوت و همچنین رسیدگی به مسائل و مشکلات تیمهای اعزام شده به مسابقات این دوره از المپیاد کشوری دانست.

در پایان مسؤولین هر دو تیم گزارش مکتوب از اعزام و چگونگی برگزاری مسابقات را تحویل امور بانوان هیأت فوتبال نمودند.