بانوان

برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال بانوان استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، گروهی از داوران فوتبال بانوان استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه 3 تیرماه جهت انجام تست آمادگی جسمانی در سالن علی آبادی شهر تبریز حضور یافتند. زهرا قمی، مدرس و ممتحن رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در استان آذربایجان شرقی مدیریت این دوره را بر عهده داشت و از داوران حاضر تست گرفت.