روابط عمومی

برگزاری اولین کارگروه آموزشی پخش زنده اینترنتی مایکوجو در کردان کرج

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،اولین کارگروه آموزشی پخش زنده اینترنتی مایکوجو در کردان کرج و با حضور محمدرضا کشوری دبیر سازمان لیگ، فریدون اصفهانیان و دکتر میرشاد ماجدی در مجموعه ایثار کرج آغاز شد. تدریس این کارگاه آموزشی را فتاحی، تهرانی و کرامتی به عهده دارند.

در این کارگاه ازاستان آذربایجان شرقی علی تقیون نیز حضور داشتند.