روابط عمومی

برگزاری اولین همایش خزانه داران هیأت های فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اولین همایش خزانه داران هیاتهای فوتبال با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون، محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون، علی سلیمانی- خزانه دار فدراسیون و خزانه داران هیاتهای فوتبال استانهای کشور در مرکز هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

در این همایش رئیس و دبیرکل فدراسیون به همراه خزانه دار مطالبی را درباره اهمیت مباحث مالی مطرح کردند. ضمن اینکه اصول حسابداری و مالی و قوانین مالیاتی توسط مدرسان در این دوره تدریس شد.

گفتنی است که میر علی جعفرپور، مدیر امور مالی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز در این همایش حضور داشت.